English Version    Deutsch Version

Hotel Klithus Mandø ligger på øen Mandø midt i Naturpark Vadehavet.

Den naturskønne ø er kendt for sit rige dyre- og fugleliv, smukke solnedgange og børnevenlige strande.

 • Vi har en hyggelig Restaurant og Cafe med mange forskellige retter. Vi er kendt for god veltillavet dansk mad med store portioner.
 • Vore lyst indrettede værelser er med egen terrasse, gratis WiFi og fladskærms-tv samt eget badeværelse med badekar/bruser.
 • Festlokale til fx familiens store sammenkomster og fester eller til grupper, kurser og konferencer. Vi har plads til selskaber på op til 150 gæster.
 • Vi har Open air Wellness Center med spa og sauna placeret i klitterne og med storslået udsigt over hele øen.
BookingLav Deres reservationer her!
Oplevelser for alle

Oplevelser for alle


Aktiviteter Mandø har med sin enestående natur og beliggenhed i Naturpark Vadehavet en række spændene tilbud til gæster, som ønsker afslapning og ro i omgivelserne.
Her har familien tid til børnene og hinanden. Der er rigtig mange muligheder for aktiviteter og oplevelser.
Bla. ture med hestevogne ud til sælerne eller efter østers, muligheder for leje af heste enten med eller uden guide, jagtture og mange andre spændende ting.


Mandø's Natur Mandø er en ø på ca. 8 km2. Øen ligger midt i Nationalpark Vadehavet omgivet af vader, som er tørre ved lavvande. De 2 veje, som fører til Mandø, Låningsvejen og Mandø Ebbevej er begge etablerede på naturlige forhøjninger i Vadehavet.

Vadehavet er et foranderligt landskab, hvor ebbe og flod giver konstant bevægelse. Sand og ler føres af tidevandet ind i Vadehavet, hvor det bundfælles, og omkring Mandø findes flere store sandbanker. Den største af disse er Korresand. Den oversvømmes kun sjældent men dog nok til at, at der ikke kommer egentlig beplantning.

Store mængder af bunddyr og små organismer lever i Vadehavet omkring Mandø. Disse bunddyr udgør et fantastisk spisekammer for de mange vadefugle, som hvert år besøger Mandø. Nogle yngler på Mandø, men hver forår og efterår kommer millioner af vade- og svømmefugle til Vadehavet for at raste og søge føde på deres lange rejse mellem ynglestederne i nord og overvintringsstederne længere sydpå.

Mandø by ligger beskyttet mod stormfloder bag en klitrække, og den øvrige del af øen er omgivet af diger. På digerne og på forlandet uden for digerne ses mængder af græssende får og lam. Køer græsser inden for diget.

På øen lever ræve og mosegrise, harer og rådyr. I eftersommeren 2011 gennemførte Naturstyrelsen et såkaldt engfugleprojekt, som skal forbedre yngleforholdene for en række truede eller sårbare engfugle som engryle, stor kobbersneppe, brushane, klyde og mosehornugle. Man kan opleve Mandøs natur ganske tæt på, hvis man færdes til fods eller på cykel rundt på øen.

facebook.com

Følg os på Facebook

Kontakt til Hotel KlitHus Mandø

Daglig leder: Michael Wilkens
Adresse: Vestervej 1, Mandø - 6760 Ribe
Telefon: 7544 5354
email: klithusmando@mail.dk

Hotel Klithus Mandø tilbyder følgende faciliteter...:


Internet

Internet

Gratis WiFi overalt på hotellet

Udendørs wellness spa og sauna - OBS! Forudbestilling 48 timer!

Udendørs wellness spa og sauna

Den ultimative afslapning under Mandø's stjernehimmel...

Forudbestilling 12 timer!
Stor Terrasse

Stor Terrasse

Hyggeligt udeareal med stor legeplads til børn...Internet

Husdyr tilladt

Vi har også plads til familiens hund...

Parkering

Parkering

Gratis parkering ved hotellet...

Udendørs wellness spa og sauna - OBS! Forudbestilling 48 timer!

Venlig indretning for gæster med særlige behov

 Samarbejdspartnere

Tag på tur til Mandø, øen midt i Naturpark Vadehavet. Her bestemmer tidevandet bussernes køretider til og fra øen.

Vi laver ekstra ture udover hvad, der er anført i køreplanen.

Grupper bedes reservere pladser på tlf. 75445107 - vi giver grupperabat!

Afgangs- og ankomsttider findes på Mandøbussens hjemmeside!

 Mandøbussen/Vadehavsbussen

Mandø Event - Sælsafari med hestevogn - Pakketure på Mandø

Mandø Event - Midtvej 7, Mandø, 6760 Ribe Danmark

B& B - Bed & Breakfast Mandø

B& B Mandø • Mandø Byvej 7 • 6760 Ribe

Mandø Brugs & Camping

Mandø Brugs & Camping | Mandø Byvej 1, Mandø, 6760 Ribe - Danmark | Tlf.: +4575445102


Koncepter...


Lyse og rummelige værelser med Internet og TV samt udgang til egen terrasse...

Lyse og rummelige værelser med Internet og TV samt udgang til egen terrasse...

Restaurant og Cafe

Restaurant og Cafe

Festlokale

Festlokale til fx familiens store sammenkomster og fester eller til grupper, kurser og konferencer. Vi har plads til selskaber på op til 150 gæster


Anmeldelser fra vore gæster...

Guidet køretur rundt på Mandø

Nationalpark Vadehavet rummer mere end 30 små øer, Mandø er en 7,63 km² stor dansk tidevandsø i Vadehavet mellem Rømø og Fanø.

Den har pr. november 2012 37 indbyggere.

"Låningsvejen" forbinder Mandø med Vester Vedsted i Jylland. Øen udgør Mandø Sogn. 1970 blev Mandø Kommune optaget i Ribe Kommune og blev dermed fra 2007 en del af Esbjerg Kommune.

Mandø har status som vildt- og naturreservat midt i Naturpark Vadehavet - Vadehavet er udpeget af UNESCO som Verdensarv i 2009.

Sydvest for øen ligger højsandet "Koresand". Et højsand er et område, der som regel ikke er oversvømmet ved højvande.

Mandø har altid hørt til Danmark. Fra 1864 - 1920 gik statsgrænsen mellem Mandø og Rømø.

Afstanden fra Vester Vedsted på fastlandet til Mandø by er 11 km, heraf ca. 6 km gennem Vadehavet.

På køreturen vil der blive fortalt om Mandø bla. Stormfloder, tidevand, om at være Mandøbo, søfartskulturen og kvindernes særstilling på Mandø på godt og ondt.

Køreturen inkluderer en frokost/middag menu på Restaurant Mandø, eller hvis man ønsker det, en medbragt frokostpakke til køreturen.

Den guidede køretur varer ca. 1 time.

Guidet gåtur i Mandø by og omegn

1558 hærgede en voldsom stormflod og Mandø by blev oversvømmet. Byen lå dengang på den nordligste del af Mandø. Stormfloden ”kløvede” Mandø i to større øer ved den såkaldte ”Store Lo”, og beboerne byggede deres nye ejendomme på den sydligste af de to øer, "Ny Mandø", i klitrækken mod vest.

Sagnet fortæller, at kun 7 mænd, som tilfældigvis arbejdede med høet inde i Mandø Hølade på fastlandet, overlevede stormfloden. De 7 mænd fandt i Ho og på Fanø deres nye koner og flyttede kort tid efter tilbage til Mandø. Der er formodninger om, at navnet Mandø opstod på grund af ovennævnte episode.

Ved Vester Vedsted begynder den offentlige vej Låningsvejen (fuldført 1978). Lige før Mandø kører man ind på den asfalterede vej "Riberampen", som er kørselsvejen gennem bydiget bygget i 1887. Rampen kan i tilfælde af stormflod lukkes med planker og sandsække.

Vejnettet på øen er begrænset til "hovedvejen" til Mandø By samt digevejen, som følger diget øen rundt.

Låningsvejen er offentlig og kan benyttes, hvis man kender tidevandet og ved, hvornår der er lavvande. Den gamle ebbevej må kun benyttes af traktorbusserne, som også transporterer post, skoleelever og turister til og fra øen overvejende over Låningsvejen.

På gåturen besøger vi stormflodssøjlen, redningsstationen og den lille kirke. Vi gør holdt ved den gamle skole, den gamle præstegård og den gamle bank samt Mandø's egnsmuseum Mandøhuset.

Gåturen er på ca. 1 km..

Aktiviteter på Mandø

Mandøs landskab er formet af naturen, et landskab i evig forandring og med et rigt fugleliv. Hvad enten I er til frisk luft, smukke solnedgange, et storslået fugleliv, “Sort Sol” eller børnevenlige strande, er Mandø netop stedet for hele familien.

På Mandø har familien er tid til børnene og til hinanden. På Mandø er familien i centrum, og her tilbyder vi familien eller vennerne en række aktiviteter og unikke tilbud, som vi har erfaring for interesserer både børn og voksne.

Vi kan tilbyde ture med hestevogn ud til sælerne eller ud på østersbankerne for at samle østers. Ønsker man at opleve Mandøs natur fra hesteryg, så er der muligheder for leje af heste enten med eller uden guide. På Mandø er der også muligheder for at deltage i jagtture.

Man kan også opleve Mandøs særegne natur til fods eller på cykel.

Hotel Klithus Mandø kan tilbyde helt unikke Wellness faciliteter. Wellness området er placeret under åben himmel i klitterne tæt ved hotellet og omfatter sauna, spa og bruser. Her kan man sidde i spaen, slappe af og se ud over øen - eller sidde en dejlig sommernat under stjernehimlen sammen med familien eller i venners lag.

Hotel Klithus kan også tilbyde vores lejrskolefaciliteter til fx familiens store sammenkomster og fester eller til grupper, kurser og konferencer. Vi har plads til selskaber på op til 100 gæster.


Besøg vores spændende Naturudstilling om Mandø og vadehavet.

Her kan I se, hvordan Mandø opstod, og hvordan Vadehavet omkring øen er opbygget med dyb, priler og store sandbanker som "ørkenen" Koresand.

I kan også finde oplysninger om:

 • stormfloderne på Mandø
 • bunddyrene i Vadehavet
 • fuglene på øen og vaden
 • øens natur.

Hvordan var det - og er det - at leve i et lille samfund, som 2 gange i døgnet er afskåret fra omverdenen? Mandøboerne lever i rytmen mellem ebbe og flod. Al trafik til og fra øen følger vandets tunge træk frem og tilbage - en naturgiven rytme, der griber ind i ø-livets mindste anliggender.


Om Nationalpark Vadehavet

Om Nationalpark Vadehavet


Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den spættede sæl i Vadehavet. Flere end 10 millioner vandfugle passerer hvert år Vadehavet under trækket. Vadehavet strækker sig over cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 marsk, tidevandsflader, dyb, højsande, sandstrande og klitter. En kæde af øer adskiller selve Vadehavet fra Nordsøen.

Øer og tidevand

Hele Vadehavet har status som natur- og vildtreservat med forskellige bestemmelser for færdsel, jagt og andre aktiviteter. I det internationale vadehav er der mere end 30 øer, heraf tre i Danmark: Fanø, Mandø og Rømø.

Hele Vadehavsområdet er påvirket af tidevandet, som skyldes månens tiltrækningskraft. Tiltrækningskraften giver tidevandet en regelmæssig periode på 6 1/4 time mellem højvande og lavvande. Almindeligvis er forskellen på højvande og lavvande ved Ho Bugt cirka halvanden meter.

I rytmen mellem ebbe og flod

Tidevandets rytme mellem højvande og lavvande to gange i døgnet skaber gode forudsætninger for Vadehavets dynamiske økosystem med mange mikroskopiske planter og dyr, der danner fødegrundlaget for en bundfauna af orme, muslinger og krebsdyr. Der kan være flere tusinde af disse dyr på blot en kvadratmeter vadebund.

Under lavvande, når vaderne tørlægges, tanker fuglene op inden rejsen til yngleområderne i Nordskandinavien, Sibirien og Grønland - eller undervejs til overvintringslokaliteterne mod syd.

Den spættede sæl yngler i Vadehavet. Sælerne er især i yngletiden og under pelsfældningen afhængige af at kunne ligge uforstyrrede på tørlagte banker.

Fakta om Nationalpark Vadehavet
 • Indviet 16. oktober 2010
 • Areal: 145.900 ha (1.459 km2)
 • Landareal: 30.000 ha (300 km2)
 • Internationalt naturområde: ca. 97 % er udpeget som Natura 2000-område
 • Tidevand: To gange i døgnet flyttes 1.000.000.000 m3 vand frem og tilbage gennem dybene
 • Antal rastende vandfugle på træk: 10-12 millioner om året
 • Stære på træk: mere end 1 million

I kan opleve Mandøs natur på en tur øen rundt til fods eller på cykel.

Ét Vadehav - én verdensarv

Ét Vadehav - én verdensarv


Verdensarv Vadehavet er verdens største tidevandsområde, hvor naturlige processer løber uforstyrret gennem hele området. Det omfatter nu stort set hele Vadehavet i Holland, Tyskland og Danmark: et område på næsten 11.500 kvadratkilometer langs en kyststrækning på omkring 500 kilometer. Vadehavet blev i 2009 optaget på UNESCO's Verdensarvsliste som anerkendelse for områdets "enestående universelle værdi" og samtidig for de fremskridt, der er sket i forhold til at beskytte og forvalte området over flere generationer. Status som UNESCO verdensarvsområde er den højest mulige anerkendelse, der kan gives til et naturområde, og den anerkender og bekræfter områdets enestående globale betydning. Vadehavet rangerer nu på lige fod med andre verdensarvsområder som fx Great Barrier Reef og Grand Canyon. Optagelsen på UNESCOs Verdensarvsliste anerkender Vadehavets enestående universelle værdi og betyder, at vi skal sikre Vadehavet til fordel for nutidige og fremtidige generationer.

Hvilken enestående og universel værdi har Vadehavet?

1. Landskabet formes foran øjnene på dig: Intet andet sted på jorden findes en så forskelligartet og dynamisk kystlinje, som konstant formes af vinden og tidevandet. Det er disse naturlige processer, der forløber uafbrudt på tværs af Vadehavet, som har skabt de nuværende øer, sandbanker, render, mudderbanker, dyb, marskenge og klitter, som kan opleves i dag.

2. Naturens kræfter og dynamikken giver et uvurderligt billede af, hvordan planter, dyr og kystmiljøet har tilpasset sig fortidens og nutidens globale forandringer. Produktionen af biomasse er den højeste i verden og betyder, at fisk, sæler og fugle har rig adgang til føde.

3. Den globale biodiversitet afhænger af Vadehavet: På trods af dets rolige udseende er Verdensarv Vadehavet den største vildmark i Europa og et af verdens vigtigste hotspots for biodiversitet. Vadehavet giver næring til mere end 10.000 plante- og dyrearter. Derudover spiller Vadehavet en rolle, der rækker langt ud over dets grænser: lokale arters overflod er altafgørende for 10-12 millioner trækfugle, der mellemlander i området på deres træk til overvintringsområder eller til de områder, hvor de befinder sig om sommeren.

4. Fuldstændig og intakt: Verdensarv Vadehavet omfatter alle de dele (arter, levesteder, processer), der udgør et naturligt og dynamisk Vadehav. Området er stort nok til, at vi kan sikre bevarelsen og beskyttelsen af disse exceptionelle egenskaber ved et af verdens absolut bedste økosystemer af denne type.

5. Godt beskyttet på tværs af grænser: Beskyttelsen og forvaltningen af verdensarv er effektivt sikret. Vadehavets meget høje beskyttelsesstatus er et resultat af mere end 30 års fælles naturbeskyttelsesindsats i Holland, Tyskland og Danmark, hvor Vadehavet er erklæret for nationalpark og naturreservat. Ved at arbejde sammen sikrer de tre lande en integreret forvaltning af området - de sikrer beskyttelsen af et grænseløst, sammenhængende og uadskilleligt økosystem, og de anerkender deres fælles ansvar over for det globale samfund for at sikre, at nutidige såvel som fremtidige generationer kan nyde godt af Vadehavet.