Mandø 360°  - kort fortalt..

Traktorbussen på Låningsvejen

Transport

Afstanden mellem fastlandet og Mandø By er 11 km, heraf ca. 6 km gennem Vadehavet. Ved V. Vedsted begynder den offentlige vej Låningsvejen. Den kan benyttes, hvis man kender tidevandet og ved, hvornår der er lavvande. Men man bør altid forhøre sig på øen om den aktuelle situation. Den gamle Ebbevej må kun benyttes af traktorbusserne, som det altid er en oplevelse at køre med.
Nordvest for Mandø ligger Koresand, som er et højsand, der som regel ikke oversvømmes. Dertil kan man også komme med kroens traktorbus.

Nationalpark Vadehavet Tandrup Naturfilm

Natur

Mandøs landskab er formet af naturen. Øen er omgivet af vader, som er tørre ved lavvande. Dette landskab er i konstant bevægelse og forandring pga. ebbe og flod. Her er vadefuglenes spisekammer med et rigt dyreliv både over og under sandet.
Forår og efterår kan man bl.a. se store flokke af gæs, ryler eller stære på træk. Her kan øjnene strækkes ud om dagen, og om aftenen kan man nyde fantastiske solnedgange.
Stranden er, pga. øens beliggenhed bag sandbanken Koresand, ikke med de store bølger og derfor meget børnevenlig.

Egnsmuseet Mandøhuset 

Historie

I 1558 hærgede en voldsom storm Mandø. Folk druknede og alt blev ødelagt. Byen, som dengang lå på nordsiden af øen, blev senere genopbygget, hvor den nu ligger i ly af klitterne.
I 1800-tallet var indbyggertallet på sit højeste. Det var i søfartstiden, hvor mændene sejlede på langfart med de store sejlskibe. Kvinderne, børnene og de gamle skulle så klare alt derhjemme og være selvforsynende.
Da sejlskibenes tid var forbi, slog øens beboere sig fuldtids på landbrug, og det store fløjdige blev bygget til indvinding af land og beskyttelse.
Kirken, møllen, redningsstationen og museet fortæller alle om øens historie.